• June 13, 2024

آپدیت های کامپوننت های دات نت (برای ویندوز)

دانلود آپدیت های کامپوننت های دات نت (برای ویندوز) Telerik Ultimate Collection for .NET 2017 R1 Windows زبان‌ های #C و Visual Basic .NET و ASP.NET همگی از چارچوب دات‌ نت استفاده میکنند. برنامه‌های نوشته شده در این چهارچوب، ابتدا به زبان میانی مایکروسافت و متاداده (metadata) ترجمه شده و سپس توسط CLR اجرا میشوند.…

Read More