• June 13, 2024

روانشناس متخصص وسواس

روانشناس متخصص وسواس بهترین دکتر روانشناس تهران برای درمان وسواس صرفا به دنبال کاهش موقتی علائم وسواس نیستند. درمان وسواس باعث تغییر رفتار و افکاری می شود که گاهی اوقات تغییر آنها سخت به نظر می رسد. با توجه به پژوهش های اخیر، درمان های شناختی و رفتاری مبتلایان به وسواس حتی بیشتر از داروها…

Read More

درمان افسردگی پیش از قاعدگی

درمان افسردگی پیش از قاعدگی Reference: https://drraminalavi.com/%d8%af%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a7%d8%b2-%d9%82%d8%a7%d8%b9%d8%af%da%af%db%8c/ چگونه افسردگی پیش از قاعدگی را بهبود بخشیم سندرم پیش از قاعدگی (PMS) مجموعه ای از علائم جسمی و عاطفی را شامل می شود که از یک هفته قبل از عادت ماهانه شروع می شود. این سندرم باعث می شود بعضی از افراد سطوح نامتعادلی از هیجانات را…

Read More