• July 12, 2024

روش استفاده از IP و روش پیدا کردن آن

روش استفاده از IP و روش پیدا کردن آن پروتکل اینترنت یا همان IP برای هر کامپیوتری مانند اثر انگشت، منحصر به فرد می باشد. آدرس IP این امکان را می دهد تا بتوانید با استفاده از آن با دیگر دستگاه ها اتصال برقرار کنید. ولی مشکلی که وجود دارد ممکن است هکر ها از این…

Read More