• July 16, 2024

نرم افزار طراحی حرفه ای فلش برای کامپیوتر

نرم افزار طراحی حرفه ای فلش برای کامپیوتر Adobe Animate CC 2017 v16.1 Windows طراحان فلش به ابزار های حرفه ای برای ساخت فلش نیاز دارند، حتما در گذشته با نرم افزار Adobe Flash Professional آشنایی دارید. نرم افزار Adobe Animate نسخه جدید این نرم افزار میباشد که با این نام ارائه شده است. این…

Read More